Viewing posts from : septembre 2018Transferring a business ownership from family to private equity : Technometal (source : Canal-Z)

Les entreprises familiales en forte croissance ont parfois besoin de capitaux externes. Il existe différentes solutions à cet effet. Dans ce numéro de Z-Family Business, nous parlons de l’entrée d’un investisseur en private equity dans la société Techno Métal Industrie à Andenne : https://canalz.levif.be/entreprendre/z-family-business-techno-metal-industrie-1-05-04-18/video-normal-822663.html

L’entreprise Techno Métal Industrie s’est spécialisée dans les fabrications métalliques. Elle a eu une croissance continue depuis sa fondation en 1996. Pour assurer sa pérennité, les actionnaires ont fait appel à un investisseur en private equity : https://canalz.levif.be/entreprendre/z-family-business-techno-metal-industrie-2-06-04-18/video-normal-822907.html

 

BMT Mercury Technology invests in a new treatment plant in Australia

Kwikverwerker BMT, naar eigen zeggen de grootste onderneming in zijn soort in de wereld, steekt €10 mln in expansie in Nederland en Australië. Het bedrijf, gevestigd in het Groningse Farmsum, kiest hiermee voor verdere schaalgrootte die nodig is om kwikhoudend afval veilig te kunnen verwerken.

BMT Group, voluit geheten Best Mercury Technology, is groot geworden met inzameling en recycling van hoge concentraties kwik uit de olie- en gassector en de chemische industrie. Begin jaren negentig gestart met verwijdering van kwik uit zand op locaties bij de NAM in Groningen en bij Solvay in Antwerpen, heeft het bedrijf nu verwerkingsfabrieken in Nederland en Thailand. Daar komen twee installaties in Australië bij, inspelend op de mega-investeringen van de olie- en gasindustrie in dit werelddeel. Zo is er naar verluidt $54 mrd gestoken in het zogeheten Gorgon-project, bedoeld voor de grootschalige productie van vloeibaar gas LNG.

Vervuilingshaarden

‘BMT wil zo dicht mogelijk bij de vervuilingshaarden zitten om de kwikresten ter plekke af te vangen en verscheping over lange afstanden te beperken’, zo verklaart Mels Huige de keuze voor Australië. Huige is partner van de Amsterdamse participatiemaatschappij Active Capital Company, een van de grootaandeelhouders van de afvalverwerker.

Lokale verwerking – van vele duizenden tonnen per jaar – sluit aan bij internationale milieuverdragen, bedoeld om intercontinentaal vervoer van het schadelijke kwik door vaak ecologisch kwetsbare gebieden tegen te gaan. De vraag naar veilige verwerkingsmethoden neemt toe nu meer landen overgaan tot ratificatie van het verdrag van Minamata, vernoemd naar de Japanse stad waar veel slachtoffers vielen na lozing van kwikhoudend water in rivieren. Sinds dit verdrag van kracht werd, in augustus vorig jaar, ziet BMT ook meer opdrachten binnenkomen.

Veilige verwerking

‘De verwerking van kwikafval is een specialistische nichemarkt waar schaalgrootte nodig is om kwik veilig en goed voor mens en milieu te verwerken’, stelt Robert Jan Dubbeldam, ceo van BMT in een verklaring.

De eerste verwerkingsfabriek in Australië is momenteel in aanbouw in Perth, en moet in juni 2019 open gaan. Die investering wordt gevolgd door een soortgelijke installatie in Darwin, die gepland staat voor het eerste kwartaal van 2020. BMT krijgt daarmee in totaal vier fabrieken beschikbaar, naast de faciliteit in Thailand (sinds 2013) en de locatie in Farmsum (2004).

Thermometers en spaarlampen

Tegelijk breidt BMT zijn diensten uit in eigen land met de overname van kwikverwerkende activiteiten van metalenhandelaar en -verwerker M&R Claushuis in Zeewolde. Behalve kwikhoudend afval uit thermometers, spaarlampen en batterijen gaat het hier om kwik uit elektronica en computers, een afvalmarkt waarin BMT nog niet actief was.

De bouw van de Australische fabrieken, tezamen met de overname van diensten van Claushuis, vergt een investering van €10 mln. Die wordt gefinancierd uit de cashflow en bijstortingen van de zittende aandeelhouders, te weten Active Capital met een meerderheidsbelang, de Belgische collega-investeerder E-Capital met een aanzienlijk minderheidspakket, en de BMT- directie met een resterend, klein belang. Partijen zullen naar rato van hun belang extra kapitaal inleggen.

Exit is nu niet aan de orde

Active Capital, dat sinds 2013 in BMT participeert, is niet van plan om zijn aandelen op korte termijn te verkopen. Huige: ‘We zijn ingestapt met het idee om het afvalbedrijf te helpen met investeringen om dichter bij de klant (de aanbieder van het afval, red.) te zitten. Die strategie krijgt concreet gestalte en moet ertoe leiden dat het marktaandeel verder groeit. Een exit is daarom op dit moment niet aan de orde.’