Principes van onze aanpak

Onafhankelijkheid en snelheid

Investeren is de enige activiteit van E-CAPITAL Equity Management. Haar focus en onafhankelijkheid ten overstaan van elke financiële of publieke instelling laat toe onpartijdig te zijn, snel te reageren en beslissingen te nemen.

Een benadering die steunt op het ondernemingsproject

De fondsen van E-CAPITAL investeren over verschillende sectoren, maar de benadering blijft steeds dezelfde: het ondernemingsproject moet de financiële constructie dragen, en niet omgekeerd.

Onze investeerders zijn zelf voornamelijk ondernemers. Met deze DNA in ons achterhoofd, geven we systematisch de voorkeur aan de strategische en industriële factoren wanneer we een potentiële investering bekijken. De ervaring die we intern hebben opgebouwd en de kwaliteit van ons netwerk laten ons toe om een investeringsdossier grondig en op korte termijn te analyseren. Het financieel aspect blijft natuurlijk cruciaal maar moet op lange termijn beschouwd worden: het ondernemingsproject moet tot voltooiing worden gebracht om tot maximale aandeelhouderswaarde te komen.

Intense samenwerking met het management

E-CAPITAL biedt een actieve en gepersonaliseerde ondersteuning aan het management van de ondernemingen waarvan het aandeelhouder is. Elke vennoot van E-CAPITAL volgt persoonlijk maximaal 3 of 4 dossiers op, wat hen toelaat de nodige tijd toe te vertrouwen aan de ontwikkeling en groei van elke onderneming.

Ontdekken van opportuniteiten

Waar anderen onoplosbare problemen zien, ontdekt E-CAPITAL opportuniteiten. Onze eigen investeerders, ondernemers en industriële families, laten ons toe een benadering te ontwikkelen die stoelt op gezond verstand en een pragmatisme aanpak.

De ideale partner voor een familiaal aandeelhouderschap

We kunnen als betrouwbare partner een familie ondersteunen om een structurerend familiaal project te realiseren. Dit gebeurt o.a. door de kansen op succes te optimaliseren terwijl het dagelijkse beheer onder controle blijft, maar ook door te werken aan een oplossing op het vlak van een opvolgingsproblematiek. Doordat veel van onze aandeelhouders betrokken zijn in een familiaal aandeelhouderschap, heeft E-CAPITAL de nodige empathie om deze gevoelige problematieken te begrijpen.